Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi

Ketua         : Mohammad Wanda Nur Abdullah

Wakil Ketua    : Triananda Trisno Wibowo

Aldi Ramadan
Ketua
         
   
Triadi Prakoso Nur Amalia Siti Miftahul
Wakil Ketua Sekretaris Umum Bendahara Umum